Novosti

APC Ruma najpovoljniji kredit uz minimalnu kamate

U saradnji sa poslovnim bankama, preduzeće „APC“ svim zainteresovanim kupcima obezbeđuje najpovoljnije kredite uz minimalne kamate. U proteklih nekoliko godina, realizovali smo veliki broj kredita sa subvencijama države kao i kredita namenjenih očuvanju energije.

Trenutno su aktuelni „Zeleni krediti“ Raiffeisen banke za uštedu energije. Svim kupcima, preduzeće „APC“ obezbeđuje 0% kamate na ove kredite sa rokom otplate od 12 meseci.« Nazad

Vrhunski kvalitet

Kratki rokovi izrade

Dugogodišnje iskustvo

Moderan dizajn